konfrontować

Słownik języka polskiego PWN*

konfrontacja
1. «porównanie czegoś lub kogoś z czymś lub z kimś poprzez zestawienie cech wspólnych i różniących»
2. «spór na tle różnic ideologicznych lub politycznych»
3. «starcie zbrojne»
4. «jednoczesne stawienie się dwu lub więcej świadków albo świadków i oskarżonego w celu wyjaśnienia sprzeczności w zeznaniach»

• konfrontacyjny, konfrontatywny • konfrontacyjnie • konfrontować

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego