potamologia

Wielki słownik ortograficzny PWN

potamo•logia -gii, -gię

Słownik języka polskiego PWN

potamologia «nauka o rzekach»
• potamologiczny • potamolog

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego