pozabiblijny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Jezuniu
11.06.2010
Jaką postać przyjmie w mianowniku imię, które w wołaczu brzmi Jezuniu (kolęda Lulajże, Jezuniu). Czy da się spośród kilku możliwości – Jezunio, Jezuń, mianownikowe Jezuniu (jak Stachu z porady http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=11220), może jeszcze jakoś inaczej – wskazać jedną i odrzucić pozostałe?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... pewne utwory typu powieściowego, takie jak deuterokanoniczna Księga Tobiasza czy pozabiblijna Opowieść Achikara zawierają sporo elementów o charakterze dydaktycznym.
    Hebrajską literaturę...
  • ... kultu chrześcijańskiego wypracowane zostały przez pierwsze pokolenia chrześcijan. Pierwsze teksty pozabiblijne związane są z życiem liturgicznym, a wielka część najstarszego piśmiennictwa...
  • ... do Miszny traktacie Nauki Ojców oraz w niektórych innych utworach pozabiblijnych.
    Autorów tych dzieł uważa się nieraz za filozofów, a ich...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego