prahistoria

Wielki słownik ortograficzny PWN

prahistoria -rii, -rię; zob. prehistoria

Słownik języka polskiego PWN

prahistoria zob. prehistoria
• prahistoryczny

Porady językowe

prahistoria czy prehistoria?
21.02.2003
Wynikła u nas dyskusja dotycząca prehistorii. Czy można dowolnie używać form pra- i prehistoria (a co za tym idzie, również pre- i prahistoryczny)? Czy mają one w jakimś, choćby nikłym stopniu różne znaczenia? Słowniki przy słowie prahistoria odsyłają do prehistoria, co zagadnienia nie wyjaśnia. Będziemy wdzięczni za rozstrzygnięcie sprawy.
Z pozdrowieniami
prehistoria czy prahistoria?
23.05.2001
Czy forma prahistoria jest także formą poprawną? Widziałam plakat mówiący, iż w muzeum można poznać prahistorię czegoś tam... Osobiście wolę prehistorię.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... tkactwo pradziejowe (zajęcia w grupach)
    211. Wystawy z przewodnikiem: Biskupin,
    prahistoria ziem polskich, Szlak Bursztynowy, "Opowieści o płacidłach", "Alfabet architektury romańskiej...

Encyklopedia PWN

prahistoria
[łac.-gr.],
prehistoria, pradzieje, paleohistoria, częściowo protohistoria,
termin określający najstarsze dzieje ludzkie, od pojawienia się człowieka do wynalezienia pisma, które w różnych rejonach świata zapoczątkowuje historię opisywaną w tekstach przez współczesnych świadków zdarzeń w ich rodzimych lub urzędowych językach.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego