praskać

Wielki słownik ortograficzny PWN

pras•kać -am, -ają
pras•ka (mała prasa) -s•ce, -s•kę; -sek
Praska Wiosna Praskiej Wiośnie, Praską Wiosnę

Słownik języka polskiego PWN

prasnąćpraskać
1. «rzucić coś z siłą»
2. «uderzyć w coś mocno, z trzaskiem; też: upaść z hukiem»
3. «wydać trzask»
praska «maszyna lub przyrząd do gniecenia, tłoczenia»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

diecezja warszawsko-praska
28.06.2008
Diecezja warszawsko-praska pisze się właśnie tak – z dywizem, co sugeruje, jakoby obejmowała Warszawę i Pragę (jak autostrada polsko-czeska). A przecież Praga to dzielnica Warszawy. Czy lepsza byłaby pisownia bez dywizu (analogicznie do książka popularnonaukowa)?
Jak pisać: wielki głód czy Wielki Głód?
16.05.2017
Szanowni Państwo,
chciałabym upewnić się w kwestii właściwego zapisu – wielkimi czy małymi literami. Niekiedy brak wielkiej litery może wywołać brak zrozumienia, że chodzi o wydarzenie historyczne: wielki głód (na Ukrainie), wielka wojna (I wojna światowa), wielka czystka, wielki kryzys (z 1929 r.).
Czy poprawny jest zapis w zdaniu: Wówczas porozumieli się zaborcy Polski: cesarstwo niemieckie, cesarstwo austriackie i Cesarstwo Rosyjskie (w ostatnim przypadku to formalna nazwa)?

Z poważaniem
A.B.
psota
5.07.2006
Pierwszą część wersetu 13 w rozdziale 5 Trenów ks. Jakub Wujek przetłumaczył: „młodzieńców na psotę używali”. Mam kłopot ze zrozumieniem tego fragmentu. Domyślam się, że chodzi tu o jakieś staropolskie znaczenie słowa psota, którego nie znam. Czy mógłbym prosić o wyjaśnienie?
Pozdrawiam,
Jakub

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... związane z 20-leciem Rewolucji Węgierskiej i polskiego Października. Wiosna Praska 1968 roku i wydarzenia marcowe w Polsce stały się także...
  • ... nawijki, podwórkowej ballady, kabaretu i pieśni dziadowskiej. Kakofonia? Ależ nie - praska szemrana harmonia.
    Ta Masłowska jest rymowana! Na hip-hop stylizowana...
  • ... te, o porodach których przychodnię poinformował szpital. Czasem, kiedy kobieta praska rodzi w szpitalu mokotowskim, nowy obywatel może umknąć uwagi położnych...

Encyklopedia PWN

praska
[staropol.],
komoda do przechowywania wyprasowanej bielizny;
praska operacja 6–11 V 1945,
działania wojsk sow. (1., 2. i 4. Front Ukr.), pol. (2. armia), rumuńskich (1. i 4. armia) oraz Korpusu Czechosł., które doprowadziły 9 V do wyzwolenia Pragi.
archeol. prowincja kulturowa polno-leśnych obszarów u podnóży środkowoeur. masywów górskich i wyżyn, między środkową i górną Łabą a środkowym Dnieprem, istniejąca V–VII w.;
jeden z gł. kierunków strukturalizmu (zarówno językoznawczego, jak i literaturoznawczego);
potoczna nazwa przemian demokratycznych w Czechosłowacji 1968;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego