premedykacja

Wielki słownik ortograficzny PWN*

premedyka•cja (leczenie wstępne) -cji, -cję

Słownik języka polskiego PWN*

premedykacja «farmakologiczne przygotowanie chorego do operacji»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego