proces adaptacyjny

Porady językowe

Proces adaptacyjny, proces zwinny
23.12.2015
Czy adaptacyjny proces to oksymoron? W znaczeniu: proces dostosowujący się do zmian. Z jednej strony mamy tą zdolność adaptacji, ale z drugiej proces, który zakłada pewne zdefiniowane po sobie etapy.
Czy określenie zwinny proces jest poprawne? Zwinność odnosi się zwykle do ruchów.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Betlejem, Nazaret, Jerozolima, Jeruzalem
18.11.2004
Na którą sylabę powinien padać akcent w nazwach Betlejem, Nazaret, Jerozolima, Jeruzalem?
Knizia
19.03.2020
Szanowni Państwo,
chciałabym spytać, jak brzmi dopełniacz niemieckiego nazwiska Knizia (wym. knɪtsiə).
Z wyrazami szacunku

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... rynku. Ze wzrostem intensywności konkurencji rosną ranga oraz dynamika doskonalących procesów adaptacyjnych SZJ.
    Niewątpliwie, funkcjonowanie SZJ jest ściśle uzależnione od zasileń i...
  • ... to nic innego jak uczenie organizmu określonych zachowań. Dlatego więc procesy adaptacyjne odbywają się nieświadomie i przypadkowo.
    Jeśli niewłaściwym postępowaniem uwarunkujemy określone...
  • ... poszczególnych elementach struktury) w decydującym stopniu określa uczestnictwo w kulturze; procesy adaptacyjne, szczególnie w sferze kultury, należą do szczególnie trudnych i długo...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego