progresywnie

Słownik języka polskiego PWN*

progresja
1. «osiągnięcie kolejnego stadium rozwoju»
2. ekon. «stopniowe wzrastanie»
3. muz. «powtarzanie motywu, zwrotu melodycznego na stopniowo zmieniającej się wysokości»

• progresyjny, progresywny • progresyjnie, progresywnie

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego