promieniować

Słownik języka polskiego PWN*

promieniować
1. «emitować energię promienistą, cieplną, świetlną albo elektromagnetyczną; też o energii: wydzielać się z czegoś»
2. «wywierać wpływ na jakąś grupę osób, na jakieś środowisko»
3. «uzewnętrzniać pozytywne cechy, emocje»
4. «o bólu: rozchodzić się z chorego miejsca na sąsiadujące części ciała»
promieniowanie «emisja energii w postaci strumieni cząstek lub fal elektromagnetycznych; też: strumień cząstek lub fal elektromagnetycznych emitowanych przez ciała»
promieniowanie alfa «cząstki alfa wysyłane przez jądra atomowe pierwiastków promieniotwórczych ulegających rozpadowi»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego