wpływać

Słownik języka polskiego PWN*

wpłynąćwpływać
1. «płynąc, dostać się do środka czegoś»
2. wpływać «o rzece, potoku, strumieniu: znajdować ujście»
3. «o gazach: przedostać się do wnętrza czegoś»
4. «wywrzeć wpływ na kogoś lub na coś»
5. «przyczynić się w jakimś stopniu do czegoś»
6. «o korespondencji, pieniądzach itp.: zostać dostarczonym pod jakimś adresem»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego