proporcjonalny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

proporcjonalny
1. «mający określony stosunek części do całości lub wyrażający określony stosunek do jakiejś wielkości»
2. «mający proporcje zgodne z kanonami piękna»

• proporcjonalnie
odwrotnie proporcjonalny mat. «o jakiejś wielkości: zależny od innej wielkości w ten sposób, że gdy tę drugą powiększymy pewną liczbę razy, wówczas pierwsza tylokrotnie się zmniejszy, a gdy drugą zmniejszymy pewną liczbę razy, wówczas pierwsza tylokrotnie się powiększy»
proporcjonalny system wyborczy «system wyborczy, w którym uczestniczące w wyborach partie otrzymują w parlamencie liczbę mandatów ściśle powiązanych z liczbą głosów złożonych na nie w okręgach wyborczych»
wprost proporcjonalny mat. «o jakiejś wielkości: pozostający w takim stosunku do innej wielkości, że gdy tę drugą zwiększymy lub zmniejszymy pewną liczbę razy, wówczas pierwsza odpowiednio zwiększy się lub zmniejszy taką samą liczbę razy»
wybory proporcjonalne «wybory, w których partie otrzymują w parlamencie liczbę mandatów ściśle powiązaną z liczbą głosów złożonych na nie w okręgach wyborczych»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

wspólne/wspólnych 20 lat
9.01.2013
Witam,
mam wątpliwości, jak zapisać zdanie: „Dziękujemy za wspólne 20 lat” czy „Dziękujemy za wspólnych 20 lat”?
Będę wdzięczna, pozdrawiam

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... energii ponad 1 MeV jonizacja właściwa jest w przybliżeniu odwrotnie proporcjonalna do prędkości cząstki. Dla poszczególnych cząstek maksimum jonizacji właściwej występuje...
  • ... grup unitarnych U(N- 1) jest sferą:

    Generatory grupy są
    proporcjonalne do pochodnej elementu U po parametrach
    w punkcie U = 1...
  • ... Kasztelem" a piwem "U Byczka", idąc deptakiem w kierunku odwrotnie proporcjonalnym do zamierzonego, zwalając się na mokry piasek po nocnym niespodziewanym...

Encyklopedia PWN

detektor cząstek jonizujących;
fiz. detektor cząstek naładowanych;
zasada dotycząca sposobu ustalania wyników wyborów w okręgach wielomandatowych, przyjmująca, że mandaty dzieli się między konkurujące partie odpowiednio do liczby głosów, jakie na nie padły w głosowaniu.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego