przygotowywać

Słownik języka polskiego PWN*

przygotowaćprzygotowywać
1. «przyrządzić, zrobić coś w określonym celu, tak żeby było gotowe na czas lub posłużyło do czegoś»
2. «uprzedzić kogoś o czymś, co ma nastąpić, zwłaszcza o czymś niepomyślnym»
3. «nauczyć tego, co jest konieczne do jakiegoś działania lub jakiejś roli»
przygotować sięprzygotowywać się
1. «wykonać pewne czynności, aby być gotowym do czegoś, na coś»
2. «oswoić się z myślą, że coś może nastąpić lub nieuchronnie nastąpi»
3. «nauczyć się tego, co jest konieczne do czegoś»
4. przygotowywać się «być przygotowywanym, urządzanym»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego