zbierać się

Słownik języka polskiego PWN*

zebrać sięzbierać się
1. «o istotach żywych: zgromadzić się w jakimś miejscu»
2. «wystąpić gdzieś w większej ilości lub z większą częstotliwością»
3. «zostać zebranym»
4. «przygotować się do czegoś»
5. «o pewnych oznakach, symptomach: zapowiedzieć wystąpienie czegoś»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego