przymusowo

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

przymusowy «wynikający z konieczności lub narzucony przez okoliczności»
• przymusowo • przymusowość

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... francuskie na statkach amerykańskich, ale często aresztowano załogi statków lub przymusowo wcielano marynarzy do służby brytyjskiej, jako byłych poddanych korony angielskiej...
  • ... na przykład w masie tzw. DP-isów (Displaced Persons), ludzi przymusowo przesiedlonych, często z łapanek, wywiezionych na roboty do Niemiec. DP...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego