przyrostek

Wielki słownik ortograficzny PWN

przyrostek -t•ka, -t•kiem; -t•ki, -t•ków

Słownik języka polskiego PWN

przyrostek «cząstka słowotwórcza występująca w formacjach słowotwórczych po rdzeniu»
• przyrostkowy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Przyrostek -ista
10.01.2018
Czy jest jakaś zasada, która określa, dla których uzależnień można tworzyć „osoby poszkodowane” z końcówką -ista? Np. hazard – hazardzista, onanizm – onanista, morfinamorfinista. Ale nie powiemy (chyba, że się mylę – ale nie spotykam takich form) alkoholista (tylko alkoholik), zakupista (tylko zakupoholik) itp.
Przyrostek -ła
4.12.2018
Dzień dobry,
szukałem odpowiedzi w internecie, lecz nie udało mi się nic znaleźć. Otóż, czy w języku polskim rozróżnia się końcówkę -ła (np. miotła, modła, jodła) i, jeśli tak, to co ona oznacza?
Pozdrawiam,
Filip
przyrostek -anin a dopełniacz liczby mnogiej
6.09.2005
gdańszczanin, D. lm. gdańszczan, PeruwianinPeruwian, Indianin – Indian, mahometanin – mahometan itd. Tak odmienia się większość wyrazów kończących się na -anin. Również grubianin, purytanin czy diecezjanin dają tylko formy przycięte, kończące się -an.
Tymczasem Korsykanin daje już 2 warianty D. lm.: Korsykan a. Korsykanów. Podobnie wegetarianin. Wreszcie Afrykanin, meksykanin, anglikanin, kamilianin i augustianin mają już tylko formę z -anów (Afrykanów itd.).
Skąd bierze się ta różnica?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... zmienia znaczenie tematu. Znaczenie zmieniane jest również przez przedrostki i przyrostki dodawane do tematu. Hebrajski wyróżnia dwie płcie - męską i żeńską...
  • ... inwersji, tak często stosowanych w Rytmach, czy szereg przymiotników z przyrostkiem -liwy. Ale nie są to przecież cechy tak swoiste, żeby...
  • ... sztuki na język angielski; gospodarze, mający upodobanie do nowotworów z przyrostkiem francuskim, nazywali je według wzoru laundrette i usherette - lorgnette-receivers...

Encyklopedia PWN

językozn. morfem słowotwórczy lub fleksyjny, → sufiks.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego