przyrząd

Słownik języka polskiego PWN*

przyrząd «urządzenie techniczne służące do wykonywania określonych czynności, zwykle pomiarowych»
• przyrządowy • przyrządzik
przyrządy gimnastyczne «przedmioty, na których wykonuje się ćwiczenia gimnastyczne»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego