przysięgać

Wielki słownik ortograficzny PWN*

przysięgać -am, -ają
przysięga -siędze, -sięgę; -siąg

Słownik języka polskiego PWN*

przysiąc, przysięgnąć, przysięgnąć sięprzysięgać, przysięgać się «złożyć przysięgę; też: obiecać coś pod przysięgą lub zapewnić o czymś»
przysięga
1. «uroczyste zobowiązanie się do wypełniania określonych obowiązków, do przestrzegania pewnych zasad; też: tekst tego zobowiązania»
2. «uroczystość, podczas której żołnierze – rekruci składają ślubowanie»
przysięga Hipokratesa «przysięga składana przez lekarzy, zawierająca zasady etyki lekarskiej»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego