psalmista

Wielki słownik ortograficzny PWN*

psal•mista -iście, -istę; -iści, -istów

Słownik języka polskiego PWN*

psalmista
1. «autor psalmów, zwłaszcza biblijnych»
2. rel. «w liturgii wschodniej: śpiewak kościelny lub kierownik chóru kościelnego»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego