punktualista

Wielki słownik ortograficzny PWN*

punk•tualista -iście, -istę; -iści, -istów

Słownik języka polskiego PWN*

punktualizm «technika kompozytorska polegająca na stosowaniu brzmień izolowanych, stosowana w muzyce XX w».
• punktualistyczny • punktualista

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego