pyszny

Wielki słownik ortograficzny PWN*

pysz•ny; -ni
Tark•winiusz Pysz•ny Tark•winiusza Pysz•nego, o Tark•winiuszu Pysz•nym

Słownik języka polskiego PWN*

pyszny I «pełen pychy»
pyszny II
1. «taki, który bardzo smakuje»
2. «taki, który się bardzo podoba»

• pysznie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego