pytanie

Słownik języka polskiego PWN*

pytanie
1. «zdanie lub równoważnik zdania wypowiedziane z odpowiednią intonacją w celu dowiedzenia się czegoś, zgody na coś»
2. «kwestia, zagadnienie, problem»
3. «zadanie lub ćwiczenie egzaminacyjne lub konkursowe»

• pytanko
pytanie retoryczne «zwrot w postaci pytania, na które nie oczekuje się odpowiedzi, gdyż jest ona znana»
uchylić pytanie «wycofać pytanie, uznane przez przewodniczącego rozprawy sądowej za niewłaściwe»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego