quantum

Wielki słownik ortograficzny PWN

quan•tum; -ta, -tów; zob. kwantum
quan•tum libet (skrót: q.l.)
quan•tum placet (skrót: q.p.)
quan•tum satis (skrót: q.s.) a. quantum sufficit
quan•tum sufficit (skrót: q.s.) a. quantum satis
quan•tum vis (skrót: q.v.)

Słownik języka polskiego PWN

kwantum, quantum [wym. kwantum] «ustalona ilość lub liczba czegoś»
quantum satis [wym. kwantum satis] «w ilości potrzebnej, dostatecznej – formuła na receptach lekarskich»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... wiszącego naprzeciw na ścianie. Z łaskawą cierpliwością czeka upływu wyznaczonego quantum minut, które dla wygody i porządku z góry w myślach...
  • ... z Brodni, od pana Czartkowskiego, troskliwego rodziciela, brzęczącą przesyłkę miesięcznego quantum złotówek "na drobne ekspensy"... No a tu upragniony awans na...
  • ... cofnął się: za stołem siedział jego brat, lecz jakże odmieniony . Quantum mutatus* Przed kilkoma godzinami czarna, kruczoczarna jeszcze broda, osiwiała, chociaż...

Encyklopedia PWN

encyklika Piusa IX, ustalająca, w walce przeciwko racjonalizmowi i naturalizmowi, podstawowe założenia neoscholastyki, ogłoszona 1864;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego