quasi-religijny

Wielki słownik ortograficzny PWN

quasi-religij•ny; quasi-religij•ni

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... zbierania podpisów, pseudo-trybunały (przypomnijmy "Trybunał sztokholmski" Russella), a także quasi-religijne rytuały w rodzaju pielgrzymek do Jasnej Polany.
    Charakterystyczna agresywność stylu...
  • ... koncepcji w dziedzinie religii, historii, kultury czy polityki. Tworzyli najczęściej quasi-religijne sekty wzajemnie się zwalczające. Volkiści ze swoją biologistyczną koncepcją narodu...
  • ... sacrum. Rzeczywiście nasz rudy Piotruś złapał ostatnio dryg do pisania quasi-religijnych eseików, suto podlewanych sakrumenckim językiem. Sacrum, sacrum, sacrum. To takie...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego