rabatowy

Słownik języka polskiego PWN*

rabat «obniżenie ceny jakiegoś towaru o pewną kwotę; też: ta kwota»
• rabatowy
rabata «wąska grządka kwiatowa»
• rabatowy • rabatka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego