radioaktywny

Słownik języka polskiego PWN*

radioaktywny zob. promieniotwórczy
• radioaktywnie
pył promieniotwórczy, radioaktywny «pył powstający podczas wybuchu atomowego lub unoszący się na terenie skażonym środkami promieniotwórczymi»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego