radykalista

Wielki słownik ortograficzny PWN*

radykalista -iście, -istę; -iści, -istów

Słownik języka polskiego PWN*

radykalizm
1. «bezkompromisowość i stanowczość»
2. «w polityce: kierunek zmierzający do wprowadzenia zasadniczych zmian w życiu społecznym lub politycznym»

• radykał, radykalista • radykalistka

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego