rajfurka

Wielki słownik ortograficzny PWN

raj•fur•ka -r•ce, -r•kę; -rek

Słownik języka polskiego PWN

rajfur daw. «stręczyciel»
• rajfurka • rajfurstwo

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego