reduktor

Wielki słownik ortograficzny PWN

reduk•tor -ra, -rze; -ry, -rów

Słownik języka polskiego PWN

reduktor
1. «urządzenie zmniejszające, ograniczające coś»
2. «substancja oddająca elektrony substancji redukowanej i sama ulegająca przy tym utlenieniu»
reduktor ciśnienia «urządzenie do obniżania ciśnienia gazu wypływającego z butli lub przewodów gazowych, zapewniające wymagane ciśnienie gazu w części odbiorczej»
reduktor prędkości «przekładnia zmniejszająca liczbę obrotów napędzanego elementu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego