regularnie

Słownik języka polskiego PWN*

regularny
1. «powtarzający się w ściśle określonych lub jednakowych odstępach czasu»
2. «mający kształty podobne do figur geometrycznych lub proporcjonalny, symetryczny»
3. «wykonywany lub odbywający się według ustalonego planu»
4. «zgodny z jakimiś regułami»
5. «normalny, typowy»

• regularnie • regularność

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego