rekompensować

Wielki słownik ortograficzny PWN

rekom•pen•sować -suję, -sują

Słownik języka polskiego PWN

rekompensata, rekompensacja
1. «zrównoważenie lub wyrównanie braku, niedoboru lub ujemnego charakteru czegoś»
2. «zlikwidowanie poniesionych przez kogoś strat lub doznanych krzywd»
3. «to, co równoważy braki, straty lub krzywdy»

• rekompensacyjny • rekompensować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego