religianctwo

Słownik języka polskiego PWN*

religianctwo «odwoływanie się we wszystkim do religii oraz przesadna gorliwość w przestrzeganiu przepisów i praktyk religijnych»
• religiancki • religiant

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego