rezonansowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

rezonans
1. zob. pogłos w zn. 1.
2. «dobra słyszalność dźwięków w pomieszczeniu»
3. «czyjaś reakcja na coś»
4. «znaczne wzmożenie drgań niektórych obiektów pod wpływem zewnętrznych drgań o częstotliwości zbliżonej do drgań własnych tych obiektów»
5. «zjawisko wzmocnienia dźwięku spowodowane pobudzeniem ciała sprężystego sąsiadującego ze źródłem dźwięku do drgań o tej samej częstotliwości»

• rezonansowy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

trzy rodzaje gitary
15.10.2007
Wiem, że w poradni można liczyć na specjalistę również z tej dziedziny, dlatego pozwolę sobie zadać następujące pytanie (na które od lat nie mogę znaleźć jednoznacznej i dokładnej odpowiedzi): czym się od siebie różnią (no bo chyba się różnią) trzy rodzaje gitary: akustyczna, klasyczna i popularna.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... dokładnością w polu grawitacyjnym Ziemi. Wykorzystano do tego celu zjawisko rezonansowej absorpcji promieniowania . Promieniowanie to wysyłane przez jądro atomowe może być...
  • ... jąder przez liczby masowe ((...)) ((...))
    W podanym wyżej przykładzie reakcji ((...)) dla
    rezonansowych energii cząstek ((...)) otrzymujemy ze wzoru (4.5-5) poprawione energie...
  • ... obydwa maksima się zlewają i otrzymujemy krzywą niesymetryczną o szybkim rezonansowym narastaniu o charakterze lorentzowskim i znacznie wolniejszym opadaniu odpowiadającym echu...

Encyklopedia PWN

obwód elektr.,
fiz. pochłanianie fotonów o częstotliwości ν = (EnE0)/h, gdzie En i E0 — odpowiednio energia układu pochłaniającego w stanach wzbudzonym i podstawowym, h — stała Plancka.
część instrumentu muz. o stosunkowo dużej powierzchni, współdrgająca na zasadzie rezonansu z jego wibratorem, np. struną;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego