rusycyzm

Wielki słownik ortograficzny PWN

rusycyzm -zmu, -zmie

Słownik języka polskiego PWN

rusycyzm «wyraz, zwrot lub konstrukcja składniowa przejęte z języka rosyjskiego albo na nim wzorowane»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

za zaliczeniem – raz jeszcze
10.10.2003
Przeczytałem w Poradni następujące pytanie: „Jestem ciekawa, jak to jest z zapożyczeniem z języka rosyjskiego za zaliczeniem – czy jest ono błędem leksykalnym, czy nie? Na ćwiczeniach z kultury języka poprawiamy je jako błąd, dlatego zdziwiłam się, gdy przy zamawianiu słownika spotkałam takie wyrażenie na Waszych stronach”.
Zdziwiło mnie określenie wyrażenia za zaliczeniem jako potencjalnie niepoprawnego rusycyzmu. Wydaje mi się bowiem, że rosyjski odpowiednik brzmi nałożennym płatieżom. Pan Mirosław Bańko w swojej odpowiedzi nie odniósł się do pochodzenia wspomnianego wyrażenia – czy mogę prosić o dodatkowy komentarz w tej sprawie?
Przy okazji chciałbym zapytać, czy i inne wyrażenia z przyimkiem za są uważane za rusycyzmy? Dotychczas wydawało mi się, że jest wręcz przeciwnie, a polskiemu za odpowiada najczęściej rosyjskie po. W języku ukraińskim analogiczne do polskich konstrukcje z za uważa się za całkowicie poprawne i rodzime, w przeciwieństwie do konstrukcji z po, traktowanych jak rusycyzmy – np. ros. po sogłasiju – ukr. za zhodoju (niepoprawnie: po zhodi) – pol. za zgodą; ros. po priedjawleniju – ukr. za predjawlenniam (niepoprawnie: po predjawlenni) – pol. za okazaniem.
Pozdrawiam
Łukasz Starzak
i tak
28.03.2013
Czy używanie zwrotu I tak / I tak na przykład (rusycyzm?) na początku zdania jest zgodne z normami polszczyzny? Jeśli tak, to czy postawienie przecinka po ww. zwrotach jest błędem? Przykłady:
I tak nazwisko van Gogha pojawia się już w pierwszym rozdziale powieści, w związku z portretem protagonisty.
I tak na przykład większość z was prawdopodobnie zna pojęcie odporności stada.
Jak dedykować?
8.04.2019
Dedykacje w książkach od autorów powinny brzmieć: Dla Dagmary Henryk Sienkiewicz czy Dagmarze Henryk Sienkiewicz, czy obie są poprawne ? Czy forma dla to rusycyzm?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... samo H, nigdy przez CH; ta ostatnia pisownia jest skandalicznym rusycyzmem!): gdy policja schwyta takiego młodego łobuza nie bawi się z...
  • ... dobrze język rosyjski, podziwiam jego piękno, ale nie lubię
    niepotrzebnych
    rusycyzmów w polszczyźnie. Zwłaszcza, gdy występują one jako
    modny żargon. Nie...
  • ... połowy tego znaczenia i wpływu, ale szybko utonęliby w morzu rusycyzmu. Ogromne ordynacje i dobra były najskuteczniejszą formą przechowania mocnej polskości...

Encyklopedia PWN

rusycyzm
[łac. russicus ‘rosyjski’],
wyraz, zwrot, konstrukcja składniowa przejęte z języka ros. albo wzorowane na nim.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!