rządzić się

Słownik języka polskiego PWN

rządzić się
1. «rządzić u siebie»
2. «kierować się czymś w swoim postępowaniu»
3. «postępować według swej woli, swego upodobania»
4. «zarządzać swoim majątkiem, gospodarstwem»

Porady językowe

czuć się zaopiekowanym
2.01.2014
Dzień dobry,
proszę o ocenę poprawności sformułowania czuć się/być zaopiekowanym.
Dziękuję i pozdrawiam
Agnieszka Karmowska
Zachowanie się a zachowanie, zdecydować się a zdecydować
31.01.2017
Jaka jest różnica między zachowanie a zachowanie się, zdecydować a zdecydować się?
Czym rządzi liczebnik zbiorowy?
12.05.2009
Szanowni Państwo,
nie znalazłem w Poradni odpowiedzi, więc pozwalam sobie zapytać o odmianę wyrażeń typu dwoje ludzi. Czy odmianie podlega tylko pierwszy człon, czy obydwa? „Uratował życie dwojgu tonących” czy „Uratował życie dwojgu tonącym”? Korpus Języka Polskiego wskazuje na drugą formę, ale wówczas należałoby chyba powiedzieć: małżeństwo z dwojgiem dziećmi, tymczasem w Korpusie widzę małżeństwo z dwojgiem dzieci – i ta forma wydaje mi się poprawna.
Z góry dziękuję i pozdrawiam –
PT

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... socjologa Dominika Batorskiego Internet coraz bardziej przypomina wielki bazar, który rządzi się własnymi zasadami. - Nie jest to jeszcze wielki śmietnik, ale coraz...
  • ... im listy i paczki. Wyżywić muszą się sami. Ta mikrospołeczność rządzi się specyficznymi prawami. Walczą więc o byt i o władzę jak...
  • ... sieci ABC, którą parę lat temu połknął Julius Meinl?

    - Spółdzielnia
    rządzi się własną demokracją. Tam była relacja firmy prywatnej do państwowej. Nie...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego