rozporządzać

Wielki słownik ortograficzny PWN

roz•porządzać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN

rozporządzićrozporządzać
1. «korzystając z przysługującego prawa, wydać polecenie co do sposobu wykonywania czegoś»
2. rozporządzać «mieć coś do własnej dyspozycji»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego