rozporządzać

Wielki słownik ortograficzny PWN

roz•porządzać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN

rozporządzićrozporządzać
1. «korzystając z przysługującego prawa, wydać polecenie co do sposobu wykonywania czegoś»
2. rozporządzać «mieć coś do własnej dyspozycji»
rozporządzić sięrozporządzać się «zarządzić czymś bez porozumienia z innymi osobami»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Skróty graficzne w profesjolektach
29.12.2016
Szanowni Państwo,
czy w artykułach dotyczących rozporządzania w sprawie bhp powinnam używać skrótów przyjętych w tym rozporządzeniu? Przykładowo: pole-EM, pole-M? Zob. tu.

Dziękuję.
Z poważaniem
Stała Czytelniczka

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
    § 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić...
  • ... która je dzierży w jego imieniu, albo dopóki niemi może rozporządzać za pomocą papierów towarowych, w szczególności za pomocą dowodów składowych...
  • ... przedłożeniu formularza wzorów podpisów (w dwóch egzemplarzach) osób upoważnionych do rozporządzania wkładem na książeczce, potwierdzonego przez szkołę lub pełnomocnictwa jednorazowego wystawionego...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego