rzeka

Wielki słownik ortograficzny PWN

rzeka rzece, rzekę; rzek (skrót: rz.): rzeka Wisła, ale: Rzeka Czerwona, Rzeka Świętego Wawrzyńca , ,
wywiad rzeka wywiadu rzeki, wywiadzie rzece; wywiadów rzek
Żół•ta Rzeka (Huang-ho) Żół•tej Rzece, Żół•tą Rzekę
Stara Łomża nad Rzeką (wieś w Podlaskiem) Starej Łomży nad Rzeką, Starą Łomżę nad Rzeką; przym.: starołomżyński

Słownik języka polskiego PWN

rzeka
1. «masa wody płynąca długim korytem»
2. «duża ilość jakiejś cieczy»
3. «o dużej ilości obiektów poruszających się nieprzerwanym, miarowym ruchem»

• rzeczny • rzeczka, rzeczułka
powieść rzeka «powieść wielotomowa przedstawiająca dzieje kilku pokoleń jakiejś rodziny»
rzeka podziemna «rzeka płynąca w grotach i pieczarach wymytych przez wody w wapiennych zboczach górskich»
profil rzeki «wykres przedstawiający spadek rzeki w różnych jej odcinkach»
regulacja rzek «budowanie wałów ochronnych i tam na rzekach, usuwanie przeszkód, wzmacnianie brzegów mające na celu poprawienie warunków żeglugi i ochronę przeciwpowodziową»
rozwinięcie biegu rzeki «stosunek długości biegu rzeki do odległości jej źródeł od ujścia»
spadek wodny, spadek wód; spadek rzeki, strumienia «różnica poziomów między źródłem rzeki a jej ujściem; też: nachylenie dna rzeki w stosunku do poziomu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

rzeka Sumida
23.10.2011
Szanowni Państwo,
czy poprawne jest zestawienie wyrazów rzeka Sumidagawa, jeśli sam japoński przyrostek -gawa oznacza ‘rzekę’? Czy nie powinno się stosować określenia rzeka Sumida? W źródłach napotkałam na obie nazwy. Będę wdzięczna za pomoc.
Serdecznie pozdrawiam
Rzeka Wisła
22.04.2016
Czy wyrażenie rzeka Wisła jest poprawne? Spotkałam się z opinią, że to pleonazm.
Rzeka Wisła
27.11.2019
Jak napisać: Kraków leży nad rzeką Wisła czy Kraków leży nad rzeką Wisłą?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... że utopce, istotki często złośliwe mieszkają głównie w stawach i rzekach: Cyni i Troi oraz przy Bojanowskim Mostku. Taki utopiec uderzony...
 • ... weźmiemy pod uwagę zniszczony wielki zbiornik wody i kilometry zatrutej rzeki?
  Iwona Jacyna...
 • ... Dogen nawiązywał do słów Aśvaghosy, który miał ponoć powiedzieć:
  "Góry,
  rzeki i wielka ziemia- wszystko to istnieje dzięki 'naturze buddy' ".
  Dogen...

Encyklopedia PWN

hydrol. naturalny ciek powstały z połączenia potoków (strumieni, strug) lub wypływający z czoła lodowca, jeziora, źródła (wywierzyska), rzadziej z obszaru zabagnionego, zasilany powierzchniowo i podziemnie wodą z opadów spadłych w jego dorzeczu, mający ukształtowane koryto i płynący pod działaniem siły grawitacyjnej w łożysku i dolinie, wyżłobionych w wyniku działania jego siły erozyjnej.
rzeka portowa, rzeka królewska, rzeka publiczna,
w dawnej Polsce określenie rzeki uznawanej za spławną, objętej zakazem budowy wszelkich urządzeń, które mogłyby przeszkadzać żegludze, np. jazów;
Czerwona, Rzeka, chiń. Yuang Jiang, wietn. Song Hong, Hong Ha, Song Cai,
rzeka w Chinach i Wietnamie;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego