rzucać okiem

Porady językowe

rzucić piłkę czy piłką?
17.02.2012
Moja wątpliwość dotyczy czasownika rzucać, a dokładniej kwestii, z którym łaczy się przypadkiem. Czy poprawne jest wyrażenie rzucać piłkę, czy też rzucać piłką?
Bądź łaskaw...
28.05.2008
Bądź łaskaw / Pan będzie łaskaw często odbieram jako niegrzeczne, choć słowniki wciąż kwalifikują to jako zwrot grzecznościowy (taki łaskawca jest już ironiczny). Wiele zależy od intonacji, ale przecież mamy tu polecenie z pominięciem proszę oraz przekaz w tle: 'normalnie nie byłoby cię na to stać' + 'nawet nie próbuj dyskutować'. Która opcja – grzeczna czy niegrzeczna – przeważa we współczesnym języku?
na czas Bożego Narodzenia?
5.11.2001
Czy poprawne jest sformułowanie: "Radości, spokoju i ciepłej, rodzinnej atmosfery na czas Bożego Narodzenia..."? Spotkałam się z opinią, ze wyrażenie na czas jest rusycyzmem. Bardzo proszę o jak najszybszą odpowiedź.
Pozdrawiam,

Beata Rękas

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... wychodzi z windy na swoim piętrze. Czuje się trochę niepewnie. Rzuca okiem w dół i w górę schodów. Nasłuchuje. Rusza do drzwi...
  • ... ślinę i burczało mu w brzuchu. Dostrzegłem też, że tęsknie rzuca okiem na stół, co utwierdziło mnie w przekonaniu, że jednak jest...
  • ... tam nielegalnie papierosy i alkohol. Stojące w szeregu kobiety ledwo rzucały okiem na "dychę".
    Zwykły człowiek, nie będący specjalistą, może odróżnić banknot...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego