sąd konsystorski

Słownik języka polskiego PWN*

sąd konsystorski «sąd przy dawnej kurii biskupiej, orzekający m.in. w sprawach o unieważnienie małżeństwa»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego