słaba strona

Porady językowe

Mocne strony a zalety
25.02.2020
Czy mocne strony i zalety to to samo? Tak samo jeśli chodzi o słabe strony i wady.
system harwardzki czy oksfordzki?
18.01.2014
Często spotykam się z określeniem system oksfordzki? zamiast system harwardzki, o którym pisze A. Wolański w Edycji tekstów. Czy są to określenia równorzędne?
Ani czy i?
31.03.2017
Szanowni Państwo,
toczymy z żoną spór o to, czy poprawne jest zdanie: Denemarková staje po stronie słabszych – niezależnie od feminizmu ani jakichkolwiek innych -izmów (https://literackie-skarby.blogspot.com/2017/03/radosna-sia-jaskoek-vs-drapiezna-meska.html, komentarz z 19.03.2017). Żona uważa, że jak najbardziej, ja jednak powiedziałbym: …niezależnie od feminizmu i jakichkolwiek innych -izmów (choć jednak: Nie zależy to od feminizmu ani jakichkolwiek -izmów).
Prosimy o salomonowy wyrok.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... ekologicznego rozwoju regionu. Określono, co stanowi nasze mocne, co zaś słabe strony i jakie powinny być kierunki rozwoju. Tym razem przed strategami...
  • ... ideał stawiała sobie jako absolutną dyrektywę i wymóg.
    Mam pewne
    słabsze strony, które powinnam uznać, być ich jak najbardziej świadoma. Jednak w...
  • ... dziś test na ogólną inteligencję. Wiedza o rynku to znajomość słabych stron innych ludzi. Pamiętajcie, jedynym powodem inwestowania przez wielu na giełdzie...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego