schodek

Wielki słownik ortograficzny PWN*

schodek -d•ka, -d•kiem; -d•ki, -d•ków

Słownik języka polskiego PWN*

schodek «każdy ze stopni, z których składają się schody»
schodki
1. «małe schody»
2. «coś, co kształtem przypomina takie schody»

• schodkowy • schodkowo

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego