stopień

Wielki słownik ortograficzny PWN*

stopień -pnia; -pnie, -pni
stop (techn.) -pu, B.= M., -pie; -pów
stop (w telegramie oznaczenie kropki) ndm

Słownik języka polskiego PWN*

stopień
1. «pojedynczy element schodów; też: występ w jakimś podwyższeniu umożliwiający wchodzenie lub schodzenie»
2. «szczebel w klasyfikacji czegoś»
3. «szczebel w hierarchii urzędniczej, społecznej, wojskowej, naukowej itp.»
4. «cyfrowa lub słowna ocena postępów ucznia»
5. «jednostka miary, podstawowa część różnych skal»
6. «poziom, intensywność czegoś»
7. «jednostka miary kąta równa 1/360 kąta pełnego»
8. «forma przymiotnika lub przysłówka określająca natężenie cechy jakiegoś przedmiotu lub czynności»
9. «kolejny dźwięk skali lub gamy diatonicznej, licząc od dźwięku centralnego»
stopień Celsjusza «jednostka miary temperatury w skali stustopniowej, w której 0° odpowiada temperaturze zamarzania wody, a 100° odpowiada temperaturze jej wrzenia»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego