skandalista

Wielki słownik ortograficzny PWN*

skan•dalista -iście, -istę; -iści, -istów

Słownik języka polskiego PWN*

skandalista «osoba wywołująca skandale»
• skandalistka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego