spektroskopia

Wielki słownik ortograficzny PWN

spek•tro•skopia -pii, -pię

Słownik języka polskiego PWN

spektroskopia «dział fizyki zajmujący się badaniem cząsteczek, atomów i jąder atomowych na podstawie analizy widma emitowanego lub pochłanianego przez nie promieniowania elektromagnetycznego»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... statystykę i wyższą rozdzielczość energii. Jest to szczególnie użyteczne dla spektroskopii, chociaż dokładność jest mniejsza niż w spektroskopii mas.
    Oprócz detektorów...
  • ... oddziaływania jest tak małe, że nie nadają się one do spektroskopii . Grubą warstwę czynną można utworzyć przez wprowadzenie atomów litu do...
  • ... szczególnie użyteczne dla spektroskopii, chociaż dokładność jest mniejsza niż w spektroskopii mas.
    Oprócz detektorów półprzewodnikowych o złączu dyfuzyjnym (domieszki wprowadzane do...

Encyklopedia PWN

spektroskopia
[łac.-gr.],
dział fizyki obejmujący zarówno badanie budowy i właściwości jąder atomowych, atomów, cząsteczek oraz złożonych z nich układów makroskopowych, jak i badanie ich wzajemnych oddziaływań — na podstawie rozkładu natężenia (tzw. widma) promieniowania elektromagnetycznego pochłanianego, wysyłanego lub rozpraszanego przez te obiekty i rejestrowanego w zależności od długości fali lub częstotliwości promieniowania.
dziedzina badań struktury i właściwości materii obejmująca metody, w których wykorzystuje się fale akustyczne o różnych zakresach częst.: dźwiękowe, ultra- i hiperdźwiękowe (od kilku Hz do 1012 Hz);
spektroskopia astronomiczna, astrospektroskopia,
dział astrofizyki obejmujący metody otrzymywania i interpretacji widm promieniowania ciał niebieskich.
dziedzina badania materii polegająca na pomiarze ciśnienia akustycznego fali sprężystej wywołanej modulowaną z określoną częst. wiązką światła padającą na próbkę;
dział fizyki obejmujący badania promieniowania jądrowego (zwłaszcza α, β, γ) i określanie na ich podstawie poziomów energetycznych wzbudzonych jąder atomowych, prawdopodobieństw emisji, momentów jądrowych i innych.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!