spektroskopia

Wielki słownik ortograficzny PWN

spek•tro•skopia -pii, -pię

Słownik języka polskiego PWN

spektroskopia «dział fizyki zajmujący się badaniem cząsteczek, atomów i jąder atomowych na podstawie analizy widma emitowanego lub pochłanianego przez nie promieniowania elektromagnetycznego»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego