spoczynek

Wielki słownik ortograficzny PWN*

spoczynek -n•ku, -n•kiem; -n•ki, -n•ków
w stanie spoczyn•ku (skrót: w st. sp.)

Słownik języka polskiego PWN*

spoczynek
1. «bezczynność po pracy potrzebna dla nabrania sił»
2. «sen»
3. «stan, w którym aktywność organizmu lub organu maleje»
4. «stan, w którym ciało nie zmienia swego położenia»

• spoczynkowy
czas spoczynku «przerwa w wegetacji rośliny z powodu niekorzystnych warunków otoczenia»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego