cmentarz

Wielki słownik ortograficzny PWN*

cmen•tarz -rza; -rze, -rzy (a. -rzów): cmentarz Na Rossie, cmentarz Rakowicki, cmentarz Łyczakowski

Słownik języka polskiego PWN*

cmentarz «teren, gdzie grzebani są zmarli lub przechowywane są prochy po ich kremacji»
• cmentarniany • cmentarzyk

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego