sponsoring

Wielki słownik ortograficzny PWN*

spon•soring -n•gu, -n•giem a. sponsorat

Słownik języka polskiego PWN*

sponsor «instytucja lub osoba prywatna finansująca jakieś przedsięwzięcie kulturalne»
• sponsorski • sponsorka • sponsoring • sponsorować

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego