sprężyna

Wielki słownik ortograficzny PWN

sprężyna -ynie, -ynę; -yn

Słownik języka polskiego PWN

sprężyna
1. «kawałek drutu lub blachy spiralnie zwinięty, mający tendencję do rozprężania się»
2. «czynnik sprawczy jakiegoś procesu»

• sprężynowy • sprężynka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego