starać się

Wielki słownik ortograficzny PWN

starać się -am się, -ają się

Słownik języka polskiego PWN

starać się
1. «dążyć do otrzymania lub do załatwienia czegoś»
2. «usiłować zrobić coś jak najlepiej»
starający się «ten, kto się ubiega o czyjąś rękę»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego