stronnictwo

Wielki słownik ortograficzny PWN*

stron•nic•two -twie; -tw: Polskie Stronnictwo Ludowe

Słownik języka polskiego PWN*

stronnictwo «ugrupowanie skupiające ludzi o tych samych poglądach politycznych, społecznych, religijnych itp., walczących o wspólne cele, interesy»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego