partia

Wielki słownik ortograficzny PWN

Partia (kraina starożytna) -tii, -tię; przym.: partyjski
partia -tii, -tię; -tii: partia socjalistyczna, ale: Polska Partia Socjalistyczna; przym.: partyjny

Słownik języka polskiego PWN

partia
1. «organizacja polityczna»
2. «część jakiejś całości»
3. «część gry sportowej lub towarzyskiej, stanowiąca pewną całość»
4. «część dramatu, opery itp. przeznaczona do zagrania lub zaśpiewania przez jakiegoś wykonawcę lub grupę wykonawców»
5. «kandydatka lub kandydat do małżeństwa, zwykle odpowiedni; też: małżeństwo, zwłaszcza korzystne»
6. daw. «oddział zbrojny»

• partyjka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego